Op de Dag van de Natuur wil Natuurpunt zoveel mogelijk vrijwilligers betrekken bij het beheer van haar natuurgebieden en het vrijwilligerswerk belichten. Vorige winterperiode hebben we achter de paardenweide langs de Marselaerdreef hakhoutbeheer uitgevoerd. De hoge populieren werden over een brede strook gekapt. Stelselmatig zal dit beheer worden voortgezet, o.a. langs de zuidkant van het natuurreservaat en rond open plekken om een boszoom en -mantel te creëren. Hierdoor krijgen we een interessante overgang van lage planten en hogere ruigtekruiden via struiken en lage boompjes naar de hoogopgaande bomen van het bos. Hier en daar kunnen bloesem- en besdragende inheemse struiken worden aangeplant. Tijdens de Dag van de Natuur gaan we het hakhoutbeheer verder uitbreiden.

Afspraak: 9u en/of 14u halverwege de Marselaerdreef, rechtover de alleenstaande villa van Van Apers nr. 4.

Meebrengen: werkhandschoenen en eventueel picknick. Info: eric.daelemans@telenet.be, 052/30 97 28.

Datum: 
zat, 15/11/2014 - 09:00 - 17:00