Op deze natuurWERKdag wil Natuurpunt zoveel mogelijk vrijwilligers betrekken bij het beheer van haar natuurgebieden en het vrijwilligerswerk belichten. Het natuurreservaat Marselaer is voor een groot deel opgaand bos, al of niet met ondergroei, maar er komen ook open plekken voor met hooilandvegetatie of heischraal grasland. Ons heideterreintje moet regelmatig beheerd worden om de gewenste planten- en diersoorten te behouden. Dat vraagt o.a. het maaien en afvoeren van de vegetatie, het verwijderen van bramen en vanuitgezaaide berken. Tijdens de Dag van de Natuur gaan we ons richten op het bovenvermelde beheer.

Afspraak: 9u. en/of 14u. langs de Marselaerdreef, ter hoogte van het dennenbos.

Meebrengen: werkhandschoenen. Zoals vorige jaren rekenen we op steun van de gemeente in de vorm van drank en broodjes.

Info: eric.daelemans@telenet.be, 052/30 97 28.

Datum: 
zat, 19/11/2016 - 09:00 - 17:00