Op deze jaarlijks terugkerende dag wil Natuurpunt zoveel mogelijk vrijwilligers betrekken bij het beheer van haar natuurgebieden en het vrijwilligerswerk belichten.
 
Deze keer richten we ons op het beheer van de heischrale vegetaties in ons natuurreservaat Marselaer. De bedoeling is om op ‘Scheysselbergh’ de talrijke bramen uit te steken, alsook de opslag van zaailingen van berk. We gaan ook maaien en het maaisel afvoeren. Hiermee willen we zeldzame planten van voedselarme zandgrond als struikhei, buntgras, zandblauwtje, biggenkruid, enz. optimale kansen geven om te ontwikkelen en uit te breiden. Ook de vele zandbijen in het voorjaar zijn gebaat bij een open en lage vegetatie waartussen ze hun nestholten kunnen uitgraven. Ook in de ‘Zavelput’ zal de grazige vegetatie worden gemaaid en het maaisel afgevoerd. 
 
Afspraak: 9u. en/of 14u. aan taverne Lomast, Marselaerdreef 6 te Malderen (of rechtstreeks ter plaatse Scheysselbergh / Zavelput, vlakbij woning Marselaerdreef 10). 
 
Meebrengen: werkhandschoenen en eventueel picknick. We moeten nog navragen bij de gemeente of ze ons - zoals vorige jaren - zal steunen met het bezorgen van drank en broodjes. 
 
Info: eric.daelemans@telenet.be, 052/30 97 28.

 

Datum: 
zat, 21/11/2015 - 09:00 - 17:00