Educatief natuurbeheer…( voor de vijfde keer ) in Londerzeel ! 

 

 

De 5e en 6e klassers van de St. - Amandusbasisschool Malderen en Virgo Sapiens Londerzeel vinden natuur heel belangrijk! Op dinsdag 9 februari verzamelen de leerlingen uit Malderen en, op dinsdag 23 februari verzamelen de leerlingen uit Londerzeel.

 

 

in NATUURGEBIED MARSELAER ( Scheysselbergh, Marselaerdreef ) te Malderen, om samen met Natuurpunt de handen uit de mouwen te steken en er de natuur te helpen.
Er wordt dan immers gewerkt om er de natuurwaarden van het gebied terug te herstellen: zij helpen bij het ruimen van resthout op een kapvlakte om er op termijn een heischrale vegetatie te helpen ontwikkelen.   
 

Afspraken: 2 data
Dinsdag 9 februari met de Sint-Amandusbasisschool, en dinsdag 23 februari met Virgo Sapiens, op Marselaer ( perceel Scheysselbergh ), langs de Marselaerdreef te Malderen.
Er wordt ’s voormiddags gewerkt van 8u.45 – 11u.15. 
Wat is educatief natuurbeheer ?

Educatief natuurbeheer maakt kinderen warm voor natuur. Leerlingen van de derde graad van de basisschool worden actief betrokken bij het natuurbeheer in een gebied vlakbij de school.
 

Een project in 3 stappen:

STAP 1 - Een inleidende diareeks
De educatieve medewerker van Natuurpunt vertelt in twee lesuren "het verhaal van de natuur" in de klas. Op een aangepast niveau en via verschillende onderwijsmethodieken wordt verteld over milieuproblematiek en natuur(beheer) in Vlaanderen.

STAP 2 - Een half dagje natuurbeheer ( - da’s dus 9/2 en 23/2 ! )
De kinderen helpen mee met het beheer van een natuurgebied in de nabijheid van hun school. Zo kunnen ze maaisel afdragen of takken wegslepen bij het herstel van heide, hooiland of hakhoutbos. Ook andere werkjes zoals paddenoverzetacties en het planten van bomen komen aan bod.

    

Op deze manier ervaren de vijfde- en zesdejaars dat er veel werkkracht nodig is om variatie in de natuur te brengen. Ze kunnen zich volledig uitleven, leren allerlei nieuwe dingen over de natuur in hun streek en leren praktijkgericht samenwerken. Voor alle deelnemers is er warme chocomelk!
Op 9/2 kunnen wij beroepen op de hakselaar van de Technische Dienst. Dankjewel !

   

 

STAP 3 - Een afsluitende natuurwandeling met onderzoeksmomenten
Hier wordt vooral stilgestaan bij de “levende natuur”. De kinderen gaan zelf op zoek naar wat er bloeit en groeit. Met schepnetjes en loepjes wordt het waterleven van dichterbij bekeken. Door met een stethoscoop te luisteren naar de sapstroom, gaan ze een boom met andere ogen bekijken. ( Afspraak: met Virgo, op 21/4 en met St. – Amandus op 8/6 ).
De groep ziet hier ook het resultaat van hun arbeid: nieuwe planten en dieren leven nu op de plaats waar werd gewerkt. Elke deelnemer krijgt dan ook het diploma van "natuurbeheerder junior" met zijn of haar eigen naam erop. Een mooie herinnering.
De doelgroep
De prioriteit ligt bij de derde graad van het lager onderwijs. Daarnaast doen ook bijzonder onderwijs, jeugdbewegingen, mensen met een mentale handicap, speelpleinwerkingen, grabbelpas en kinderopvangverblijven mee. Ook de werking met het secundair onderwijs zit in de lift.
Het werkingsgebied

Educatief natuurbeheer is er momenteel in Vlaams-Brabant, Limburg en het Brussels hoofdstedelijk gewest. Er wordt gewerkt op de natuurgebieden van de vereniging en ook op die van ANB, in Limburg. Het project wordt mogelijk gemaakt door de provinciale overheden.

 

 

Over het project

Educatief Natuurbeheer, ontstaan in 1991, brengt mensen vanuit een originele invalshoek terug in contact met de natuur. Het concept vertrekt vanuit de filosofie dat kinderen van nature leer- en nieuwsgierig zijn. Educatief natuurbeheer werkt dan ook zeer sterk ervaringsgericht en streeft ernaar om zoveel mogelijk te vertrekken vanuit de belevingswereld van het kind.
Interessant voor leerkrachten: het project past volledig in de eindtermen voor het lager onderwijs en is ook leergebiedoverschrijdend. D.w.z.: aspecten uit het project kunnen in verschillende vakken worden toegepast. Dankzij de steun van verschillende overheden kunnen we dit project gratis aanbieden.

Contactpersoon :

- Rosan Heremans , West-Brabant & Brussels Hoofdstedelijk gewest, 0477-82 38 00, rosan.heremans@natuurpunt.be
- Siegfried Van Ingelgem, siving@hotmail.com, 052-55 38 47