Tijdens de wandeling 2 jaar geleden in de zomer ontdekten we hier de zeldzame kleine ijsvogelvlinder, meteen de eerste waarneming van de soort voor het Kravaalbos. We herinneren ons ook nog het prachtige hooilandperceel ter hoogte van de “Kiekenvilla”, beide eigendom van de Aalsterse aannemer mondiaal bedrijvig in baggerwerken. Wil je samen met de regionale insectenwerkgroep Voelspriet bijdragen aan de inventarisatie van deze locatie, kom dan zeker af.
 
Afspraak: 14u. aan De Kleine Deugd (bed & breakfast en recrea-café), Lepelstraat 10 te Mazenzele. 
 
Info: Frans Arijs, arijs.colen@skynet.be, 052/35 61 34 of 0497/13 23 27.
 
Datum: 
zon, 31/05/2015 - 14:00 - 17:00