NATUURGEBIED ROBBROEK: De Putter – Oude-Beekmonding - Lindebeek (Steenhuffel)

Javascript is required to view this map.

1= De Putter    2= Oude-Beekmonding   3+4= Lindebeek

Het natuurgebied Robbroek (1,4240 ha in eigendom van Natuurpunt) bestaat uit drie delen: De Putter, Oude-Beekmonding en Lindebeek.

De Putter (0,2288 ha) 
 

De Putter ligt langs de Vuilbeek in de hoek van de Robbroekstraat met de Bontestraat ten zuiden van Steenhuffel. Het essen-olmen (of -iepen)bosje maakt deel uit van een iets groter bos met ondergroei van o.a. zwarte els, sleedoorn, éénstijlige meidoorn, haagbeuk, rode kornoelje, gelderse roos, gewone vlier en aalbes. Het wordt gekenmerkt door een waardevolle voorjaarsflora. Enkele soorten: sneeuwklokje, slanke sleutelbloem, gevlekte aronskelk, gewone vogelmelk, bosanemoon, muskuskruid, gewone salomonszegel en geel nagelkruid.

Oude-Beekmonding (0,7660 ha)

De Oude-Beekmonding ligt iets ten zuiden van De Putter, rechtover de geklasseerde Marselaermolen te Steenhuffel, daar waar de Oude Beek uitmondt in de Grote Molenbeek. Het is een voormalig weiland dat enkele tientallen jaren geleden deels werd ingeplant met populier. Na kapping van het merendeel van de populieren werd eind 2008 een poel uitgegraven in samenwerking met het Regionaal Landschap Groene Corridor (rlgc). Es, zomereik en enkele zoete kersen en gladde iepen werden aangeplant achter de poel, met dien verstande dat er genoeg zonlicht kan doordringen tot op het wateroppervlak. Vóór en rond de poel is er open ruimte voor plantensoorten van grasland en ruigten. Enkele soorten: veldlathyrus, vlasbekje en kruipend zenegroen. Langs het bos vinden we ook gevlekte aronskelk. Langs de rand van het perceel werd een houtkant van inheemse struiken aangeplant: spork, sleedoorn, éénstijlige meidoorn, rode kornoelje, hazelaar, gewone vogelkers en zwarte els. Langs het perceel loopt een wandelpad / fietspad. Het Pakespad (juni 2012) met vertrek aan de Passerel, Reedijk te Merchtem, passeert langs het natuurreservaatje.

 

Lindebeek (0,4292 ha)

Het Lindebeekperceel ligt ten oosten van de Oude-Beekmonding, aan weerszijden van de Robbroekstraat te Steenhuffel. Het grootste deel (nr. 3 op het kaartje) is begrepen tussen deze straat, de Lindebeek en een elzenbosje. Het is een verruigd voormalig hooilandje dat eind september 2009 voor de eerste maal in opdracht van Natuurpunt werd gemaaid met afvoer van het maaisel. Het maaien zal in principe gebeuren om het andere jaar, zodat een soortenrijk hooiland / ruigte in stand kan worden gehouden. Het kleine resthoekje vóór het houthandeltje (nr. 4 op het kaartje) werd eind februari 2010 aangeplant met éénstijlige meidoorn, sleedoorn, gelderse roos, rode kornoelje, gewone vogelkers en hondsroos.