Speelbos Schierbossen

 

Javascript is required to view this map.

In Londerzeel is quasi geen publiek toegankelijk groen, zeker geen ruimte waar jeugdverenigingen in bossen vrijuit kunnen spelen en ravotten. Nochtans is er vraag van de Londerzeelse jeugd naar een groene speelruimte.

Vanaf eind 1998 verwierf Natuurpunt 40 ha groengebied in Malderen en aansluitend 6,5 ha in Lippelo (natuurreservaat Marselaer). Natuurpunt wil 4 ha aan de periferie van het natuurgebied Marselaer ter beschikking stellen van de jeugdbewegingen (scholen) uit o.a. Londerzeel (Londerzeel-centrum, Londerzeel Sint-Jozef, Steenhuffel en Malderen), Sint-Amands (Lippelo) en Puurs (Liezele). Ook gezinnen met kinderen en individuele bezoekers zijn welkom.

  
De officiële inhuldiging van het speelbos vond plaats op 9 oktober 2005 tijdens de Week van het Bos. In oktober 2015 hebben we derhalve met enige luister de tiende verjaardag van het speelbos gevierd. 
 
De ingang van het speelbos bevindt zich op het grondgebied Malderen op het punt waar Marselaerdreef, Zavel en Sint-Jansdreef (grondgebied Lippelo) samenkomen.  
 
Dit bos van 4 ha was oorspronkelijk een structuurarm en vrij open bos. Geleidelijk werden de mogelijkheden van het speelbos uitgebreid door o.m.: 
  • verbeteren van de structuur door aanplant en het creëren van open plekken 
  • terbeschikkingstelling van dood hout als speelmateriaal;
  • verhogen van de veiligheid door het verwijderen van betonresten van een vroegere commerciële uitbating in het bos;
  • plaatsen van natuurlijke afscherming langs begrenzende wegen;
  • verbeteren toegankelijkheid door aanleg paden, schuilhut en fietsstelplaats; 
  • sensibilisatie door plaatsen van educatieve borden.
  • aanleg van een mountainbike-parcours. 
Jeugdbewegingen en scholen uit o.a. Londerzeel, Sint-Amands en Puurs, gezinnen met kinderen en individuele bezoekers zijn welkom, mits respecteren van een in overleg opgesteld Charter en conform het Bosdecreet. Dit Charter kwam tot stand op initiatief van Natuurpunt vzw en de Vlaamse Jeugdraad. Die ondertekenden in januari 2004 al een eerste charter. De directe aanleiding was de bezorgdheid dat natuurbeschermingsmaatregelen zouden leiden tot minder toegankelijke bossen en natuur voor het spel van kinderen, jongeren en jeugdwerk. Ondertussen werd het Charter ook getekend door de afdelingen Natuur, Bos en Groen en Algemeen Milieu- en Natuurbeleid van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en Steunpunt Jeugd.
 
Speelbos
Natuurpunt verbindt zich ertoe om in hun visie, de beheerplannen en op het terrein mogelijkheden te creëren voor recreatief medegebruik door kinderen, jongeren en jeugdwerk binnen de erkende natuurgebieden.
 
Bij de verwerving van bossen en natuurgebieden houdt Natuurpunt rekening met het lokale aanbod van groene speelruimtes. Natuurpunt creëert hiervoor een participatieproces zodat de betrokkenheid en de inspraak van de lokale jeugd bij het opstellen van beheerplannen gegarandeerd wordt. Natuurpunt en de Vlaamse Jeugdraad zijn geen voorstander van meer en nieuwe regeltjes en verboden.
Met de ondertekening van het nieuwe charter verbinden alle partners zich ertoe om meer kansen te creëren voor natuurbeleving door kinderen en jongeren in natuurgebieden en bossen. Spelen in bos en natuur is erg belangrijk voor onze jeugd. Het is niet enkel ontspannend maar heeft ook een grote educatieve waarde. De ruimte en mogelijkheden om de levende natuur actief te verkennen en te beleven zijn noodzakelijk willen wij de kinderen en jongeren van vandaag een natuurbewustzijn gunnen. Het spel van kinderen, jongeren en het jeugdwerk met respect voor de natuur is een zachte vorm van recreatief medegebruik, dat bijgevolg zijn plaats moet krijgen binnen de gebieden van het gebiedsgericht bos- en natuurbeleid.


Contact: Eric Daelemans, 0488/26 42 73 of via info@natuurpuntlonderzeel.be